Bewindvoering

Onderbewindstelling, ook wel beschermingsbewind genoemd, is een wettelijke maatregel die door de kantonrechter kan worden opgelegd aan een meerderjarige persoon en is bedoeld om het vermogen te beschermen. Van oorsprong voor iemand met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Tegenwoordig is het hebben van problematische schulden een reden zijn voor bewindvoering.

Vaak worden mensen gedwongen door gemeente ,verhuurders of belastingdienst om dit “vrijwillig” aan te vragen.

Iemand die onder bewind staat mag niet langer zelf beslissen over de goederen die onder bewind staan, de bewindvoerder zal in diens plaats het vermogen beheren.

Onderbewindstelling maakt deel uit van een aantal beschermende maatregelen, waaronder ook curatele en mentorschap vallen.

Bewind is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken en zijn bezit kan zorgen. De persoon van wie het bezit onder bewind staat, heet de betrokkene. De betrokkene mag bijvoorbeeld niet alleen beslissen over zijn geld, auto en woning.

Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

  • beslissingen nemen over het geld en het bezit samen met betrokkene of met toestemming van de kantonrechter
  • rekeningen betalen
  • geld geven voor de dagelijkse boodschappen
  • regelen van de belastingaangifte
  • aanvragen van toeslagen of een uitkering
  • een administratie bijhouden van de inkomsten en uitgaven
  • zijn administratie laten controleren door betrokkene en de kantonrechter

De bewindvoerder doet zijn werk zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene. Een betrokkene kan ook 2 bewindvoerders hebben.

Er zijn 3 soorten maatregelen om iemand te beschermen. Curatele is de zwaarste maatregel.

  • Bewind: als iemand niet zijn geldzaken kan regelen. De kantonrechter benoemt een bewindvoerder die dit voor hem doet.
  • Mentorschap: als iemand niet kan beslissen over persoonlijke, niet-financiĆ«le zaken als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter benoemt een mentor die de beslissingen voor hem neemt.
  • Curatele: als iemand zijn geldzaken en persoonlijke zaken niet kan regelen. De kantonrechter benoemt een curator die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij bijvoorbeeld geen gezag over kinderen kan hebben. En hij kan niet alleen besluiten om te trouwen of een testament te maken.

Voorkom bewindvoering kies voor een eigen leven met hulp van beslagbescherming!!