Zonder schulden leven

Zonder Schulden in 5 Stappen
Schuldenvrij in 5 stappen (inclusief voorbeeldbrieven en tips)

Heeft u financiële problemen of die dreigen te gaan komen?

Wilt u uw schulden zelf oplossen door middel van schuldsanering?
Dat kan!

Praktische tips om uw schulden af te lossen.
De 5 stappen.

Richt een Beschermende vennootschap op schrijf u auto’s over en open een bankrekening op naam van de vennootschap.
Zorg dat er geen loonbeslag meer kan worden gelegd.
Voorkom beslag op uw goederen.

Kortom zorg dat er niets meer op uw naam staat u heeft dan de leiding bij de onderhandeling met de schuldeisers.

Maak een overzicht van uw schuldeisers en opstaande schulden.
Maak een overzicht van uw inkomsten en uitgaven.
Bereken welk percentage u over een periode van drie jaar kunt missen en doe dan een aflosvoorstel.
Wacht de reactie van uw schuldeisers af.
Begin met het betalen van de schulden!!

Financiële problemen voorkomen of oplossen vergen een doordachte aanpak.

Hieronder nemen we alle stappen in detail met u door.

Maak een overzicht van uw schulden.

Verzamel alle belangrijke informatie zoals:

Openstaande schuld per schuldseiser.

Voorwaarden en contactgegevens.(deurwaarder incassobureau)

Rangschik uw schulden op basis van kosten en ouderdom.

Indien u geen nauwkeurige informatie heeft over uw openstaande schulden is het belangrijk dat u contact opneemt met uw schuldeisers om de juiste informatie na te vragen.

Download hier de Voorbeeldbrief Inventarisatie.

Schulden als voorbeeld voor de inventarisatie van uw schulden.
Verzamel uw inkomsten en uitgaven.

Maak een lijst van uw inkomsten en uitgaven en verzamel al uw financiële gegevens.

Hoeveel bedraagt uw netto maandloon?
Komt u in aanmerking voor toeslagen.
Hoeveel geeft u uit aan energie, levensmiddelen en andere kosten?

Dit kunt u doen met behulp van een online kasboek of met pen en papier.

Als u een duidelijk overzicht heeft van uw persoonlijke financiële situatie zijn er twee mogelijkheden:

Uw aflosruimte is te klein.
Uw aflosruimte is voldoende.

Aflosruimte is te klein.

Indien er in uw begroting geen ruimte om uw schulden af te lossen kunt u het volgende doen:
Kijk of u uw inkomsten kunt verhogen. Hier zijn enkele artikelen die u kunnen helpen:
Misschien heeft u recht op toeslagen, controleer dit op www.berekenuwrecht.nl.
Kijk of u uw uitgaven kunt verlagen. Ga na aan welke uitgaven posten u meer uitgeeft dan nodig. Hiermee kunt u misschien kosten besparen.

Kunt u deze mogelijkheden niet voldoende benutten dan moet u overgaan tot een schuldsanering.
Nadat al uw bezit is veiliggesteld kunt u de schuldeisers een aanbod gaan doen als leidraad gebruikt u de termijnen die ook voor de WSNP gelden dus 36 maanden.
U gaat dan een percentage van de schulden aflossen.

U berekend wat zijn mijn noodzakelijke uitgaven en wat houd ik dan per maand over voor de schuldeisers.

Een goed voorstel is 20% te betalen in 36 maanden tegen finale kwijting.

Indien de schuldeisers akkoord gaan met het saneringsvoorstel, dan kunt u maandelijks de nieuwe bedragen aflossen tot u helemaal schuldenvrij bent.
Vraag de schuldeisers een schriftelijke bevestiging te sturen waarin ze met uw voorstel akkoord gaan, en u finale kwijting toezeggen.
Gaan de schuldeisers niet akkoord dan kunt u overwegen naar de rechter te gaan voor een dwang akkoord of u wacht af.

Indien u de zaak heeft veilig gesteld kan er niet veel gebeuren. Veelal komen schuldeiser op hun afwijzing terug als ze begrijpen dat er geen andere mogelijkheden zijn.

Beslagvrije Voet.

Als u uw rekeningen niet tijdig betaalt, kunt u te maken krijgen met loonbeslag.

Een beslaglegger krijgt dan een deel van uw loon of uitkering (bijvoorbeeld een deurwaarder, schuldeiser, etc.). U heeft echter geld nodig om van te leven.

Het bedrag dat u iedere maand nodig heeft om uw vaste lasten te betalen, heet de beslagvrije voet.

U moet dit maandbedrag altijd overhouden. Ook als er meerdere beslagleggers zijn. Ze zijn verplicht allemaal rekening te houden met uw beslagvrije voet.

De beslaglegger berekent hoeveel u per maand mag overhouden. Als beslagleggers uw gegevens niet hebben, kiezen ze voor een standaard maandbedrag. Dit bedrag klopt vrijwel nooit met wat u moet krijgen.

Zorg dus dat de beslaglegger beschikt over al uw nodige gegevens:

Uw leeftijd.
Of u een partner heeft.
De leeftijd van uw partner.
Of u kinderen onder de 18 heeft.
Hoeveel premie zorgverzekering u betaalt.
Hoeveel huur of hypotheekrente u betaalt.
Hoeveel toeslagen en kindgebonden budget u krijgt.

In sommige situaties is het mogelijk dat uw schuldeiser te veel op uw loon inhoudt. In dit geval kunt u een berekening maken op uwbeslagvrijevoet.nl.

Wanneer u een nauwkeurige berekening heeft gemaakt, kunt u een voorstel doen bij uw schuldeiser om het loonbeslag te verlagen. U kunt hier de Voorbeeldbrief aanpassing beslagvrije voet downloaden.

Wilt u uw beslagvrije voet exact berekenen of wilt u extra informatie over de beslagvrije voet? Neem dan hieronder even een kijkje:

Beslagvrije voet berekenen: De Belastingdienst.

Beslagvrije voet berekenen: Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

U wil en kunt uw schulden voor 100 % aflossen!
Zorg dat uw bezit afgedekt is tegen beslag!!
Maak een aflossings voorstel.

De hoofdprioriteit van uw schuldeiser is het verschuldigde geld terugvorderen.

Hoe lang dit precies duurt is van secundair belang. Houdt dit in uw achterhoofd bij het maken van een aflosvoorstel. Uiteindelijk staan zowel u als uw schuldeiser aan dezelfde zijde.

Wanneer u kunt aantonen dat u bereid bent extra moeite te doen om uw schulden af te betalen, komt u al een heel eind in de onderhandelingen.
Een aflossings voorstel in twee stappen

Bereken hoeveel u maandelijks kunt aflossen. Hoeveel precies is hierbij van minder belang. Kunt u slechts 5 euro aflossen per maand? Dat is nog steeds beter dan niets. Het maakt niet uit hoeveel u precies kunt aflossen, dan wel dat u iets kunt aflossen.
Schrijf een formele brief waarin u alle relevante informatie bespreekt en uw schuldeiser vraagt om een alternatieve betalingsregeling te treffen.

Indien u een duidelijke en overzichtelijke berekening heeft gemaakt en een voorstel kunt voorleggen dat haalbaar is voor u, neemt u contact op met uw schuldeiser. Dit kan zowel telefonisch als via email.

Staaf uw argumenten zorgvuldig en illustreer uw situatie met berekeningen en betaalbewijzen.

Hoe meer betrouwbare en relevante documentatie u toevoegt, hoe meer de schuldeiser geneigd zal zijn tegemoet te komen aan uw voorstel.
Voorbeeldbrieven.

Wacht de reactie af van uw schuldeisers.

Na het versturen van uw voorstellen (telefonisch of per e-mail) kunnen er verschillende dingen gebeuren.

Welke situaties kunnen er ontstaan en hoe gaat u daar dan mee om?

Reacties van schuldeisers


Nadat u een brief of e-mail met een betalingsvoorstel heeft verstuurd naar uw schuldeiser, ontvangt u een reactie.
Schuldeisers gaan akkoord.

Indien de schuldeisers akkoord gaan met de betalingsregeling, dan kunt u maandelijks de nieuwe bedragen aflossen tot u helemaal schuldenvrij bent.

Vraag de schuldeisers een schriftelijke bevestiging te sturen waarin ze met uw voorstel akkoord gaan, en bewaar deze goed.


Tussentijdse veranderingen?

Het kan gebeuren dat u tijdens uw nieuw traject een financiële tegenvaller krijgt. In dat geval kan het nodig zijn om een of meerdere aflosbedragen (tijdelijk) te verlagen. Neem onmiddellijk contact op met de betreffende schuldeiser om een voorstel te doen. U kunt hiervoor deze voorbeeldbrief gebruiken.
Wanneer één van uw schulden als eerste is afgelost, kunt u dit vrijgekomen aflosbedrag gebruiken om de aflossing van andere schulden te verhogen. In dat geval moet u een nieuw voorstel aan uw schuldeiser sturen.
Zijn er tussentijdse wijzigingen in uw inkomsten of uitgaven? Maak een nieuwe begroting en revalueer uw betalingsplan.
Zijn er gaandeweg ingrijpende veranderingen in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld door een scheiding of ontslag? Dat kan invloed hebben op de manier waarop uw schulden geregeld kunnen worden. Zoek in dit geval professionele hulp.

Schuldeisers gaan NIET akkoord.

Gaat geen van de schuldeisers akkoord, dan bestaat de mogelijkheid dat uw betalingsvoorstel niet realistisch is.

Informeer wat de reden is voor de afwijzing van uw voorstel.

Indien slechts enkele schuldeisers niet akkoord gaan, zoek dan uit welke mogelijkheden u nog heeft.

Neem contact op met de schuldeisers die niet akkoord gaan en vraag naar de reden van hun besluit.

Toon aan dat uw voorstel het maximale betalingsplan is dat voor u haalbaar is.

Stuur eventueel opnieuw het overzicht van uw inkomsten en uitgaven door als bijlage.

Lukt het niet om toch met alle schuldeisers een regeling te treffen.

Dan kunt u naar de rechter voor een dwang akkoord.
Schuldeisers reageren niet ?

Soms is het mogelijk dat uw schuldeisers niet reageren.

Hieronder twee mogelijke scenario’s:

U krijgt helemaal geen reactie? Neem opnieuw (telefonisch) contact op met de schuldeiser, of stuur een herinneringsbrief of mail. Indien u belt, noteer dan de naam van de medewerker en het tijdstip waarop u belde en vermeldt dit in uw briefwisseling. Het is goed mogelijk dat u op deze manier toch nog reactie krijgt. Lees hierboven wat dan de mogelijkheden zijn.
De schuldeiser wil naar het incassobureau of de deurwaarder stappen en gaat dus niet akkoord met uw betalingsvoorstel. Zolang u goed bent afgeschermd kan er weinig gebeuren en wacht u rustig af meestal komen de schuldeisers er later wel op terug.

Belangrijk!!

Sla steeds uw betalingsgegevens op als pdf of screenshot in een map op uw computer. Bewaar al uw overzichten en rekeninguittreksels. Deze kunnen steeds van pas komen tijdens de onderhandelingen met de schuldeisers en later kunt u deze inkijken om beter inzicht in uw situatie te krijgen.
Bewaar alle brieven van de schuldeisers in een ringmap. Als u e-mailt, bewaar dan dit in een aparte map op uw computer. Deze documenten kunnen belangrijk zijn en van pas komen als u contact heeft met schuldeisers óf als u hulp gaat zoeken.

Van uw schulden afkomen is een proces van lange duur, maar gericht en consistent te werk gaan zal ervoor zorgen dat u uw doel sneller bereikt dan u denkt.


Schulden oplossen met professionele hulp.

Zelf uw financiële problemen oplossen is perfect mogelijk indien uw situatie niet te overweldigend is en u over voldoende discipline beschikt.

Er zijn gelukkig een aantal instanties die u kunnen helpen bij het oplossen van uw schulden.

Hieronder hebben we enkele aanvullende hulpbronnen voor u verzameld waar u handige tips en extra achtergrondinformatie kunt vinden.

WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen): Ziet u geen uitweg meer? Dan kunt u worden opgenomen door het WSNP in een schuldsaneringsregeling.
Rijksoverheid: Extra informatie over wettelijke schuldsanering (aanvragen, voorwaarden, etc).
Rechtspraak: Meer informatie over faillissementsaanvragen (+ nodige formulieren beschikbaar).
Bent u zelfstandig ondernemer en persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf? Dan kunt u hier meer informatie vinden over wat u moet doen.